Nowy Zarząd Wybrany

Zarząd MLKS WOŹNIKI:

Prezes – Henryk Gorol
Wiceprezes – Piotr Kamiński
Wiceprezes – Radosław Kołtun
Skarbnik – Tomasz Nicpoń
Sekretarz – Jarosław Gorol
Członek Zarządu – Michał Izydorczyk
Członek Zarządu – Wiktor Najder