DLA RODZICÓW

 

1. ZGODA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Na pierwsze zajęcia należy dostarczyć zgodę rodziców na udział w zajęciach prowadzonych przez MLKS WOŹNIKI i przekazać trenerowi.

ZGODA RODZICÓW

 

2. BADANIE LEKARSKIE

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, obowiązkiem każdego zawodnika biorącego udział w rozgrywkach, jest dostarczenie badania lekarskiego. Badanie lekarskie należy przeprowadzić co 12 miesięcy. Uprawnionym do badania jest lekarz medycyny rodzinnej, pediatra, specjalista medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Badanie należy przeprowadzić we własnym zakresie.

3.SKŁADKA

Mając na celu dobro zawodników trenujących w szkółce MLKS Woźniki, w celu utrzymania jakości szkolenia, możliwości opłacenia zorganizowanego transportu na mecze i turnieje oraz rozwijania zaplecza treningowego, zwracamy się do Was, drodzy Rodzice, z prośbą o comiesięczną wpłatę w wysokości 80 złotych miesięcznie na pierwsze dziecko, 40 zł na drugie i 20 zł na każde następne, trenujące w klubie.

Dobrowolne darowizny wpłacamy na konto w Banku Spółdzielczym 12 8279 1023 0201 3967 2002 0101 do dnia 20 każdego miesiąca. W tytule wpłaty podajemy rok urodzenia oraz imię i nazwisko zawodnika z dopiskiem „darowizna”. 

Zaznaczamy, że kwota ta nie jest opłatą za zajęcia w klubie, a jedynie darowizną na działalność i rozwój klubu.

4. DEKLARACJA AMATORA

Zawodnicy muszą dostarczyć do klubu deklarację gry amatora. Plik do pobrania poniżej.

deklaracja

DEKLARACJA

 

5. RODO

RODO

RODO

 

6.DOKUMENTY (ZGODA RODZICÓW, DEKLARACJA, RODO) MOŻNA WYSŁAĆ NA ADRES MLKSWOZNIKI@GMAIL.COM