DLA RODZICÓW

1. ZGODA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Na pierwsze zajęcia należy dostarczyć zgodę rodziców na udział w zajęciach prowadzonych przez MLKS WOŹNIKI i przekazać trenerowi.

ZGODA RODZICÓW

 

2. BADANIE LEKARSKIE

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia obowiązkiem każdego zawodnika jest dostarczenie badania lekarskiego. Badanie lekarskie należy przeprowadzić co 6 miesięcy. Uprawnionym do badania jest lekarz specjalista medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Na wizytę do lekarza należy dostarczyć kopię wyników badań (raz do roku: morfologia krwi z rozmazem, OB, glukoza, kreatynina, elektrolity, badanie moczu, EKG) oraz wynik konsultacji okulistycznej (co 2 lata) i laryngologicznej (co 2 lata).

Badanie należy przeprowadzić we własnym zakresie (prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie możliwość konsultacji z lekarzem posiadającym odpowiednie uprawnienia w GZOZ w Woźnikach).

3.SKŁADKA Wysokość składki ustalono na 20zł za pierwsze dziecko i 10zł za kolejne. W tym celu został utworzony osobny rachunek, a rodzice wspólnie będą decydować na jaki cel przeznaczyć zebrane środki. Pieniądze wpłacamy na konto w Banku Spółdzielczym 12 8279 1023 0201 3967 2002 0101 do dnia 20 każdego miesiąca. W tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko zawodnika.

4. SPRZĘT TRENINGOWY

Zachęcamy zawodników do trenowania w jednakowych koszulkach. T-shirty z herbem klubu do nabycia u trenerów (niebieskie i żółte w cenie 20zł każdy)

5. DEKLARACJA AMATORA

Zawodnicy biorący udział w oficjalnych rozgrywkach przed początkiem każdego sezonu muszą dostarczyć do klubu deklarację gry amatora. Plik do pobrania poniżej.

deklaracja

6. PLAN ZAJĘĆ

W zakładce „Kalendarium” znajduje się aktualny plan zajęć grup młodzieżowych.

 

MLKS WOŹNIKI ULOTKA STR. 1