DLA RODZICÓW

1. ZGODA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Na pierwsze zajęcia należy dostarczyć zgodę rodziców na udział w zajęciach prowadzonych przez MLKS WOŹNIKI i przekazać trenerowi.

ZGODA RODZICÓW

 

2. BADANIE LEKARSKIE

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, obowiązkiem każdego zawodnika biorącego udział w rozgrywkach, jest dostarczenie badania lekarskiego. Badanie lekarskie należy przeprowadzić co 12 miesięcy. Uprawnionym do badania jest lekarz medycyny rodzinnej, pediatra, specjalista medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Badanie należy przeprowadzić we własnym zakresie.

3.SKŁADKA Wysokość składki ustalono na 20zł za pierwsze dziecko i 10zł za kolejne.  Pieniądze wpłacamy na konto w Banku Spółdzielczym 12 8279 1023 0201 3967 2002 0101 do dnia 20 każdego miesiąca. W tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko zawodnika.

4. SPRZĘT TRENINGOWY

Zachęcamy zawodników do trenowania w jednakowych koszulkach. T-shirty z herbem klubu do nabycia u trenerów (niebieskie i żółte w cenie 20zł każdy)

5. DEKLARACJA AMATORA

Zawodnicy biorący udział w oficjalnych rozgrywkach przed początkiem każdego sezonu muszą dostarczyć do klubu deklarację gry amatora. Plik do pobrania poniżej.

deklaracja

6. PLAN ZAJĘĆ

W zakładce „Kalendarium” znajduje się aktualny plan zajęć grup młodzieżowych.

 

MLKS WOŹNIKI ULOTKA STR. 1