7 kwietnia badania lekarskie

Informujemy, że 7 kwietnia w budynku klubowym będzie możliwość przeprowadzenia badań lekarskich. Badania lekarskie obowiązkowo należy przeprowadzać co 6 miesięcy.

Badania rozpoczną się o godzinie 9:00 (rozpis na grupy w kalendarium)

Na wizytę do lekarza należy dostarczyć kopię wyników badań (raz do roku: morfologia krwi z rozmazem, OB, glukoza, kreatynina, elektrolity, badanie moczu, EKG) oraz wynik konsultacji okulistycznej (co 2 lata) i laryngologicznej (co 2 lata). Dzieci na badanie zgłaszają się z rodzicem.

Rodziców, których dzieci należą do Poradni w Woźnikach, a nie mają ważnego EKG i wyżej wymienionych wyników badań prosimy o pilną informację dla trenerów bądź na adres mailowy klubu. Dla tej grupy zostanie ustalony termin pobrania krwi i EKG w GZOZ w Woźnikach na przyszły tydzień, tak aby nie paraliżować pracy Ośrodka Zdrowia.

Koszt badania lekarskiego – 30zł (50% zebranej sumy zostanie przeznaczone na działalność klubu).

W celu usprawnienia badań, prosimy rodziców o wypełnienie i dostarczenie na badanie wypełnionej ankiety sportowo-lekarskiej.

Będzie też możliwość wypełnienia jej na miejscu.

ankieta