GRUPY MŁODZIEŻOWE PRZYPOMNIENIE

W  piątek od godz. 18:00 sesja fotograficzna w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury – obecność obowiązkowa, dotyczy wszystkich grup.

W sobotę od godz. 8:00 do ok. 9:30 OBOWIĄZKOWE badania lekarskie w klubie. KONIECZNIE TRZEBA MIEĆ PRZY SOBIE KOPIĘ WYNIKÓW BADAŃ. Wymagana również obecność opiekuna ustawowego.Koszt badania 20zł, płatność na miejscu.